Gruvan i Mazarrón


I gruvan bröts det från 1860 till 1940, silver, bly och zink. Som mest var det ca 2000 anställda. Brytningen var till stor del underjordisk i enskilda bly/silver ådror ner till ett djup om 600 meter. Den totala produktionen beräknades till 2,5 miljoner ton blymalm med en halt av 15% bly och 150g  silver per ton. Den zinkrika malmen i översta delen av ådersystemet (25-100 meters djup) lämnades till stor del orörd. Partiell brytningen av denna malm gjordes 1950 till 1966 när flotationtekniken blev tillgänglig för att separera bly och zink. Sammanlagt en miljon ton malm innehållande 5% zink, 3% bly och 115g silver per ton utvanns under denna period. Brytningen upphörde 1966 som en följd av sjunkande metallpriser.

År 2005 blev hela gruvområdet förklarats av Murcias regionala regering som ett område av kulturellt intresse och klassades som en historisk plats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *